Algemeen

Neboplus biedt veel vormen van zorg, welzijn, verpleging, behandeling en begeleiding.  De zorg is altijd afgestemd op de individuele wensen van de cliënt. Hieronder leest u meer over de verschillende vormen.

Informatie voor verwijzers

Voor verwijzers hebben we alle informatie en voorwaarden voor Het Voorthuis hier op een rij gezet. 

Wonen met thuiszorg vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW)

Hiervan is sprake als u zelfstandig woont, maar daar ondersteuning bij nodig heeft. Dat kan worden geboden door middel van thuiszorg. Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet (ZVW) en zit in elke basisverzekering. Klik hier voor het overzicht verzekeringen 2023 met wie Neboplus een contract voor thuiszorg heeft afgesloten. Thuiszorg vanuit de ZVW bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, casemanagement dementie en behandeling. De wijkverpleegkundige bespreekt samen met u welke zorg er nodig is en stelt een zorgplan op.

Onze eigen Behandeldienst kan ingezet worden als aanvulling op de zorg die men via de huisarts krijgt. Neboplus biedt ook palliatieve zorg als u bij ons woont en het levenseinde nabij is.    

Wonen met thuiszorg vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Hiervan is sprake als u zelfstandig woont. Naast verpleging en verzorging vanuit de ZVW is dan ook woonbegeleiding of huishoudelijke hulp mogelijk, met een eigen bijdrage, die u betaalt aan de gemeente.

Wonen met zorg vanuit de wet langdurige zorg (WLZ)

Wonen met zorg vanuit de WLZ kan in 2 vormen:

1. Wonen met een volledig pakket thuis (WLZ-VPT) 

Wij bieden de zorg en ondersteuning net als in een zorgcentrum, maar dan bij u thuis. Een Volledig Pakket Thuis (VPT) bestaat uit:

 • persoonlijke verzorging en verpleging
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • persoonlijke alarmering
 • WLZ-behandeling
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • hulp bij huishouden
 • maaltijden (eten en drinken, ook tussendoor)
 • logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten

2. Wonen met een modulair pakket thuis (WLZ-MPT)

Met een Modulair Pakket Thuis (MPT) is het mogelijk om bij u thuis zorg te ontvangen van meerdere zorgaanbieders. Een MPT bestaat uit:

 • persoonlijke verzorging en verpleging
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • hulp bij huishouden (schoonmaak)
 • WLZ-behandeling
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • hulp bij huishouden (schoonmaak)
 • logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten

De indicatie hiervoor wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) en voor deze zorg moet men een eigen bijdrage betalen. 

Veel nuttige informatie vindt u op de website van het overkoepelende zorgkantoor en van het CAK

Voor informatie over deze vormen van zorg en voor vragen over de wachtlijst kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Neboplus.

Zorg met verblijf

Woon- en zorgafdeling

Locatie Nebo

Wij bieden verzorgd wonen met (intensieve) begeleiding, verzorging en verpleging wanneer een bewoner niet meer zelfstandig kan wonen. De bewoner heeft dagelijks hulp nodig bij de persoonlijke verzorging en verpleging en heeft een indicatie ZZP 4, 5 of 6. Het is 24 uur per dag, zeven dag per week, mogelijk een beroep te doen op zorg en begeleiding.

Kleinschalig wonen

Locaties Nebo en Het Voorthuis (vanaf najaar 2023)

De bewoner is afhankelijk van zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en het invullen van de dag vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen. De bewoner heeft een indicatie ZZP 5 of 7.

Logeren / mantelzorgondersteuning

Voor logeeropvang beschikt locatie Nebo over een één-kamer appartement met de nodige voorzieningen op de woon- en zorgafdeling. Logeren heeft als doel de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten en zodat die even op adem kan komen. Logeren bij Nebo is ook mogelijk als mantelzorger van een bewoner, om in de nabijheid te zijn.

Voor het logeren of de respijtzorg is een beschikking via de WMO of een WLZ-indicatie 4, 5 of 6 nodig of een eigen bijdrage. Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Neboplus.

Dagopvang

Locaties Nebo en Het Voorthuis (het Ontmoetingscentrum dementie)

Nebo beschikt over twee locaties voor dagopvang; een bij Nebo in Barneveld en een bij Het Voorthuis in Voorthuizen. Deze dagopvang is bedoeld als ondersteuning voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd zorgt dagopvang voor het beleven van een fijne, zinvolle dag. Dagopvang is met name bedoeld voor ouderen die een steuntje in de rug nodig hebben of voor ouderen met een vorm van dementie. 

Welke indicatie is nodig?

 • beschikking dagopvang via de WMO
 • WLZ-indicatie 4, 5 of 6

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Neboplus.

Behandeldienst

Neboplus heeft een eigen professioneel behandelteam in dienst, bestaande uit twee specialisten ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist en twee psychologen. Dit team draagt bij aan het hoge kwaliteitsniveau en de korte lijnen bij de afstemming tussen de dagelijkse zorg en medische behandeling.

Met dit team bieden wij zorg die volledig is afgestemd op de individuele zorgvragen van een bewoner. Onze specialisten ouderengeneeskunde en het betrokken team behandelaars zijn gespecialiseerd in complexe, medische zorgvragen die bij het ouder worden ontstaan. Denk hierbij aan fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, psychologie en de expertise van een WZD-functionaris. Ook wanneer iemand (nog) niet woont in een van onze woonzorgcentra bieden wij deze zorg aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Neboplus. Zij kunnen u verder adviseren en in contact brengen met de juiste behandelaar.

Activiteiten

Een goede invulling van de dag maakt het leven fijner en geeft de dagen betekenis. Denk hierbij aan gezellig samen koffiedrinken, het meedoen met creatieve workshops, spelactiviteiten en muzikale optredens. En ook aandacht voor elkaar, anderen ontmoeten, warmte, gezelligheid én persoonlijke begeleiding. Dat vinden wij bij Neboplus belangrijk!   

Een grote rol is hierbij weggelegd voor onze vrijwilligers. Zij brengen een drankje rond, helpen bij de activiteiten, maken een wandeling, een fietstochtje of bieden gewoon een fijn luisterend oor. Ook ons Welzijn-team zet zich hier dagelijks voor in.

Geestelijke verzorging

Bij Neboplus is een eigen geestelijk verzorger beschikbaar. Hij begeleidt bewoners bij levens- en zingevingsvragen. Geestelijke verzorging staat voor iedere bewoner en familie open, ongeacht de levensovertuiging. Naast het verlenen van geestelijke zorg aan bewoners, verzorgt hij de vieringen en denkt hij mee bij levensvragen.

Eten & drinken

Eten is niet alleen een gezellig samenzijn met anderen en een moment van ontmoeting. Verantwoorde voeding zorgt er ook voor dat mensen vitaler blijven.

Op locatie Nebo hebben we eigen koks in dienst. Zij bereiden met hun team elke dag van de week verse maaltijden voor de bewoners. Daarbij gebruiken ze vaak groenten van het seizoen en werken ze met regionale producten en leveranciers.

Allergieën, een speciaal dieet of liefhebber van de buitenlandse keuken? Onze keukenbrigade houdt er vanzelfsprekend rekening mee.

In Het Voorthuis is geen restaurant, maar wel een gezellige koffiecorner met een kleine kaart. Bewoners, familie en vrijwilligers, maar ook mensen van buiten zijn altijd welkom om een kop koffie te komen drinken met wat lekkers erbij, of om aan te schuiven voor een praatje en fijn samen een gezellige tijd door te brengen.

Heeft u iets te vieren? Er zijn genoeg mogelijkheden. Neem contact op met Neboplus.

Verhuisservice

Om u te ontzorgen, biedt Neboplus een verhuisservie aan voor toekomstige bewoners. Afspraken, afhandeling en facturatie worden rechtstreeks door u geregeld via Kattenberg verhuizingen. Meer informatie? Neem contact op met de ouderenadviseurs.