Algemeen

Wij geloven dat elk mens uniek en waardevol is, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt. Met onze woningen sluiten wij aan bij ieders behoeften in de actuele levensfase, zowel in woonzorglocatie Nebo in Barneveld als in Het Voorthuis in Voorthuizen. In onze gastvrije en open woonzorgcentra is iedereen welkom, ongeacht levensovertuiging. 

De sfeer in onze huizen is open, informeel en gemoedelijk. Ook is er veel geborgenheid. Wij zijn een gemeenschap waar oog is voor elkaar. Waar je elkaar écht ziet staan. Dit geldt voor onze bewoners, mantelzorgers, familie, maar net zo goed voor alle vrijwilligers en onze medewerkers. Een gemeenschap waarin je samen optrekt. En waar we letterlijk fysieke ruimte creëren voor ontmoeting en samenzijn. 
 


Samen

Bij Neboplus werken we vanuit de visie dat ieder mens waardevol is en dat wij sámen betekenis geven aan het leven. Ook als iemand afhankelijk van hulp is geworden. Onze woningen verschillen per locatie en sluiten aan bij de individuele situatie van de bewoner. Wij bieden zorg die op dat moment passend is. Van zelfstandig wonen in een aanleunwoning tot en met intensieve zorg; alles onder één dak. Naasten, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol in uw leven. Ze ondersteunden u al in de thuissituatie, en we nodigen hen nadrukkelijk uit dit te blijven doenMaatwerk is ons motto!  We kijken met u én met uw naasten naar wat in het dagelijks leven nodig is. De zorg, begeleiding en service sluiten daarbij aan. 

Hoe kan ik mij inschrijven?  

Voor aanleunwoningen kunt u terecht zonder zorg of met zorgindicatie, toegekend via WMO, zorgverzekering of Wlz-indicatie. Voor wonen in een zorgwoning of op kleinschalig wonen heeft u altijd een Wlz-indicatie nodig.    
Heeft uw partner een indicatie terwijl u nog gezond bent of andersom? Dan kunt u in veel gevallen samen bij ons terecht. Echtparen zijn ook van harte welkom om op onze locaties te komen wonen!   

Nebo of Het Voorthuis

Hieronder leest u eerst over de mogelijke woonvormen bij locatie Nebo in Barneveld. Daarna volgen de mogelijkheden in Het Voorthuis in Voorthuizen. 

Woonvormen op locatie Nebo: een kleinschalig en warm thuis
Wonen in een aanleunwoning

Woont u nog thuis, maar wordt uw huis toch wat te groot? Of er is steeds meer ondersteuning of zorg nodig voor uw partner of voor uzelf? In onze aanleunwoningen is hulp letterlijk ‘om de hoek’ beschikbaar. Zoals zorg, behandeling, aandacht, welzijn, maaltijden, schoonmaak en allerlei andere services. En er is 24 uur per dag personeel in de nabijheid aanwezig.   

Locatie Nebo telt vijftig aanleunwoningen. U beschikt over een woonkamer, een grote en een kleine slaapkamer én een balkon. Elk appartement heeft een open keuken en een ruime badkamer met aansluiting voor een wasmachine. De woningen zijn voorzien van een alarmeringssysteem voor noodsituaties.

Inschrijving en toewijzing van de aanleunwoningen verloopt via Neboplus. Mensen van wie al een partner in een zorgwoning binnen Nebo woont, hebben voorrang.  Wilt u meer weten over onze aanleunwoningen, neem dan contact op met de ouderenadviseurs.

Wonen in een zorgwoning

Zoekt u beschut wonen met (intensieve) verzorging, verpleging en behandeling? Dan is een zorgwoning in Nebo het antwoord. U kunt er wonen met de zekerheid en nabijheid van zorg, naast een uitgebreid aanbod van diensten. Denk hierbij aan wassen, strijken, huishouding, maaltijdvoorziening, welzijn en nog veel meer.  De woningen zijn ook heel geschikt om samen te wonen als echtpaar. 

Deze zorgwoningen hebben allemaal een woonkamer, een aparte slaapkamer en een balkon. Er is een open keuken en een ruime badkamer. De woning is voorzien van een egale pvc-vloer en behang. U mag het appartement helemaal naar eigen wens inrichten. Met uw eigen meubels en spulletjes voelt uw woning al snel vertrouwd. 

Wilt u meer weten over onze zorgwoningen, neem dan contact op met onze ouderenadviseurs.

Kleinschalig wonen

Mensen met ernstige geheugenproblemen kunnen niet zonder begeleiding en structuur. Locatie Nebo heeft vier kleinschalige groepswoningen waar bewoners met een vorm van dementie prettig en veilig kunnen wonen. Partners kunnen onder hetzelfde dak wonen in een aanleunwoning bij Nebo. 

De gezellige, gezamenlijke huiskamer is dé centrale plek op de afdeling kleinschalig wonen. In deze ruimte komen onze bewoners samen om te eten, te drinken, een praatje te maken, iets gezelligs te doen of televisie te kijken. Ook is er een open keuken waar met elkaar wordt gekookt. Per afdeling zijn acht eenkamerappartementen, voorzien van de nodige faciliteiten. Het eigen appartement heeft een zit/slaapkamer met een keukenblok en een eigen badkamer. Als organisatie zorgen wij voor een goede basisinrichting. U mag natuurlijk altijd aangeven wat u graag meeneemt naar uw appartement.

In deze groepswoningen wonen de acht bewoners samen, als in een huishouden. Dit betekent ook: er is een vast dagritme en je kunt samen dingen doen. Dit is een vorm van wonen en zorg die mensen met een geheugenprobleem veel houvast en persoonlijke aandacht biedt. Oftewel; veel nabijheid en een-op-een-aandacht.  

Wilt u meer weten over het kleinschalig wonen bij Nebo, neem dan contact op met onze ouderenadviseurs. 

 Woonvormen op locatie Het Voorthuis: meerdere generaties onder één dak

Het Voorthuis staat voor een unieke samenwerking tussen Woonzorgcentrum Neboplus, Woningstichting Barneveld en Kindercentrum Bzzzonder. Op deze bijzondere locatie, aan de Goudkamp 1 in Voorthuizen, komen verschillende vormen van leven, wonen én zorg samen. Want wij geloven dat mensen - jong en oud - elkaar nodig hebben om tot bloei te komen.  

De combinatie van zorgwoningen voor ouderen met dementie en aanleunwoningen is een zeer welkome en goede aanvulling op het huidige aanbod. Dit is vooral een uitkomst voor oudere stellen van wie een van beide of beiden behoefte hebben aan zorg. Door zorgwoningen en aanleunwoningen in één gebouw te combineren, is er we de mogelijkheid om deze mensen toch dicht bij elkaar te laten wonen. Dit nieuwe woonzorgconcept is vrij uniek in de ouderenzorg. Een droom wordt hiermee werkelijkheid: het mogelijk maken om samen te blijven, ook als een van beide dementie heeft.

De levendigheid van de aanwezige kinderen tussen de 0 - 12 jaar is bijzonder: in dit moderne gebouw is namelijk ook een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gevestigd. 

New item
New item

Op de begane grond bevindt zich Ontmoetingscentrum de Goudkamp voor mensen die thuis problemen ondervinden vanwege ernstig geheugenverlies. Denk hierbij aan mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel of de ziekte van Parkinson. Op meerdere dagen per week is er een activiteitenprogramma voor deze mensen en voor hun mantelzorgers. 

Ook is er op de begane grond veel ruimte voor kinderen van 0 tot 12 jaar, in de vorm van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Bovendien is in de foyer ruimte voor ontmoeting. De foyer is een sfeervolle ruimte met verschillende zitjes, een kopje koffie en iets lekkers. Buiten zijn er fijne plekjes om te zitten of te wandelen of in de moestuin te werken.

De folder 'Samen leven in het Voorthuis' kunt u hier downloaden.  

Samen spelen in Het Voorthuis

Wonen in een zorgwoning op een woongroep

Het Voorthuis heeft 36 zorgwoningen (een WLZ-indicatie VV 5 of 7 is vereist) verdeeld over zes woongroepen. De zes woongroepen zijn verdeeld over drie woonlagen in het gebouw. Deze woningen hebben een zit/slaapkamer en eigen badkamer. 

Op elke woongroep is een royale, gezamenlijke en sfeervolle woonkamer. Deze is voorzien van een open keuken met kookeiland, wat mogelijkheden biedt om gezamenlijk te koken. Er is in de woonkamer volop ruimte voor ontmoeting, een spelletje, lezen of televisie kijken. Aansluitend aan de woonkamer is een groot balkon om met andere bewoners of familie te genieten van het buiten zijn.

Klik hier voor een schets van een éénkamerappartement.

Wonen in een gekoppelde aanleunwoning

Bij elke woongroep is er ook één 'gekoppelde aanleunwoning'. In de in totaal zes 'gekoppelde aanleunwoningen' kunnen echtparen samen wonen, als een van beiden heeft dementie en daarvoor WLZ indicatie VV5.

Deze gekoppelde aanleunwoningen hebben een woonkamer met aansluitend een open keuken. Daarnaast is er een slaapkamer, een badkamer, een hal en een ruimte waar bijvoorbeeld een wasmachine en/of droger kan worden geplaatst. Ook heeft elke aanleunwoning een eigen balkon. Inrichten mag naar wens met eigen meubels en andere eigendommen.

Klik hier voor een schets van tweekamerappartement.

Wonen in een aanleunwoning

Dan zijn er 18 royale aanleunwoningen. Dit zijn moderne woningen met of zonder zorg die zijn voorzien van de laatste snufjes op woongebied. Deze woning bestaat uit twee kamers.

Wonen in een aanleunwoning betekent ook dat u gebruik kunt maken van voorzieningen als het Ontmoetingscentrum De Goudkamp, de foyer en de fijne tuin. 

Binnen locatie Het Voorthuis doen we er alles aan om echtparen zoveel mogelijk samen te laten zijn. Ook als er op bepaalde momenten van de dag intensieve zorg nodig is. 

 

Inschrijven en toewijzen 

Het inschrijven en toewijzen van alle woningen in Nebo en Het Voorthuis verloopt via Neboplus. U kunt hiervoor contact opnemen met de ouderenadviseurs via 0342 - 411 811.

De eisen die passen bij de verschillende woningen van Het Voorthuis zijn beschreven in de infographic die u hieronder ziet. Infographic Het Voorthuis

Wilt u meer weten over de woonzorgconcepten van Neboplus?

Wilt u zich aanmelden of meer informatie over de wachtlijst? Neem dan contact op met onze ouderenadviseurs of bel naar 0342 - 411 811.