Algemeen

Wij geloven dat elk mens uniek en waardevol is, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt. Met onze woningen sluiten wij aan bij uw fase en behoefte, welke woonzorglocatie (Nebo in Barneveld of Het Voorthuis in Voorthuizen) u ook kiest. In onze gastvrije en open woonzorgcentra is iedereen welkom, ongeacht uw levensovertuiging. 

De sfeer in onze huizen is open, informeel en gemoedelijk. Ook is er veel geborgenheid. Wij zijn een gemeenschap waar oog is voor elkaar. Waar je elkaar écht ziet staan. Dit geldt voor onze bewoners, mantelzorgers, familie, maar net zo goed voor alle vrijwilligers en onze medewerkers. Een gemeenschap waarin je samen optrekt. En waar we letterlijk fysieke ruimte creëren voor ontmoeting en samenzijn. 

 

Samen

Bij Neboplus werken we vanuit de visie dat ieder mens waardevol is en dat wij sámen betekenis geven aan het leven, ook als iemand afhankelijk is geworden. Onze woningen verschillen per locatie en sluiten aan bij de individuele situatie van de bewoner. Wij bieden zorg die op dat moment passend is. Van zelfstandig wonen in een aanleunwoning tot intensieve zorg, alles onder één dak. Maatwerk is ons motto!  
We kijken met u én uw naaste wat in het dagelijks leven nodig is. De zorg, begeleiding en service sluiten we daar met elkaar op aan. 

Hoe kan ik mij inschrijven?  

Voor aanleunwoningen kunt u terecht zonder zorg of met indicatie, via WMO , zorgverzekering of Wlz-indicatie. Voor wonen in een zorgwoning of op kleinschalig wonen heeft u altijd een Wlz-indicatie nodig.    
Heeft uw partner een indicatie terwijl u nog gezond bent of andersom? Dan kunt u in veel gevallen samen bij ons terecht. Echtparen zijn dan ook van harte welkom om op onze locaties te komen wonen!  

Wonen in een aanleunwoning

U woont nog thuis, maar het huis wordt toch wat groot. Of er is steeds meer ondersteuning of zorg nodig voor uw partner of uzelf. Bij een aanleunwoning is hulp letterlijk ‘om de hoek’. We hebben het over de nabijheid van zorg, behandeling, aandacht, welzijn, maaltijden, schoonmaak en alle andere services. Er is 24/7 personeel in de nabijheid aanwezig.   

Lees meer over wonen in een aanleunwoning met echtpaar Van Losenoord.

Locatie Nebo telt vijftig aanleunwoningen. U heeft een eigen woonkamer, een grote en kleine slaapkamer én een balkon. Elk appartement heeft een open keuken en een ruime badkamer met aansluiting voor wasmachine. De woningen zijn voorzien van een alarmeringssysteem voor noodsituaties. Deze woningen zijn van Woningstichting Barneveld. Inschrijving en toewijzing van de aanleunwoningen verloopt via Neboplus en partners van de woningen binnen Nebo hebben voorrang.  

Wilt u meer weten over onze aanleunwoningen, neem dan contact op met de ouderenadviseurs.

Wonen in een zorgwoning

Zoekt u beschut wonen met (intensieve) verzorging, verpleging en behandeling? Dan is een zorgwoning in Nebo het antwoord. U kunt er wonen met de zekerheid en nabijheid van zorg naast een aanbod uitgebreide diensten. Denk hierbij aan wassen, strijken, huishouding, maaltijdvoorziening, welzijn en nog veel meer.  De woningen zijn ook heel geschikt om samen te wonen als echtpaar. 

Deze zorgwoningen hebben allemaal een woonkamer, een aparte slaapkamer en een balkon. Er is een open keuken en een ruime badkamer. De woning is voorzien van een egale pvc-vloer en behang. U heeft de keuze om het appartement helemaal naar eigen wens in te richten. Met uw meubels en spulletjes kunt u uw woning een eigen en vertrouwde sfeer geven. 

Wilt u meer weten over onze zorgwoningen, neem dan contact op met onze ouderenadviseurs.

Kleinschalig wonen

Mensen met ernstige geheugenproblemen kunnen niet zonder begeleiding en structuur. Locatie Nebo heeft vier kleinschalige groepswoningen waar bewoners met een vorm van dementie een fijne en veilige woonomgeving vinden. Partners kunnen onder hetzelfde dak wonen in een aanleunwoning bij Nebo. 

De gezellige, gezamenlijke huiskamer is dé centrale plek op de afdeling kleinschalig wonen. In deze ruimte komen onze bewoners samen om te eten, te drinken, wat te praten, iets gezelligs te doen of televisie te kijken. Ook is er een open keuken waar we met elkaar koken. Per afdeling zijn acht eenkamerappartementen, voorzien van de nodige faciliteiten. Het eigen appartement heeft een zit/slaapkamer met keukenblok en een eigen badkamer. Als organisatie zorgen wij voor een goede basisinrichting. U mag natuurlijk altijd aangeven wat u graag meeneemt naar uw appartement.

In deze groepswoningen wonen de acht bewoners als in een huishouden. Dit betekent dan ook: een vast dagritme en kun je samen dingen doen. Dit is een vorm van wonen en zorg die mensen met een geheugenprobleem veel houvast en veel persoonlijke aandacht biedt. Ofwel, veel nabijheid en een-op-een-aandacht.  

Wilt u meer weten over het kleinschalig wonen bij Nebo, neem dan contact op met onze ouderenadviseurs. 

Woonvormen op locatie Het Voorthuis: een uniek woonzorgconcept met meerdere generaties onder één dak

Het Voorthuis staat voor een unieke samenwerking tussen Neboplus, Woningstichting Barneveld en Kindercentrum Bzzzonder. Op deze bijzondere locatie, aan de rand van Voorthuizen, komen verschillende vormen van leven, wonen én zorg samen. Want wij geloven dat mensen - jong en oud - elkaar nodig hebben om tot bloei te komen.  

De combinatie van zorgwoningen voor ouderen met dementie en aanleunwoningen is een zeer welkome en goede aanvulling op het huidige aanbod. Dit is vooral een uitkomst voor oudere stellen van wie de een zorgbehoevend is en de ander vlakbij wil wonen. Door zorgwoningen en aanleunwoningen in één gebouw te combineren, hebben we de mogelijkheid om deze mensen toch dicht bij elkaar te laten wonen. De levendigheid van de aanwezige kinderen tussen de 0 - 12 jaar is bijzonder: in dit moderne gebouw is namelijk een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gevestigd. 

Ontmoeten en samenzijn zijn van grote waarde. Zo is er een gezellige ontmoetingsruimte met koffiecorner op de begane grond waar iedereen welkom is. Wij zorgen dat er voor iedereen voldoende bewegingsvrijheid is door slimme technische oplossingen en gebruiken daarom geen gesloten deuren. 

Op de locatie zijn gastvrouwen aanwezig. Zij staan dichtbij, begeleiden onze bewoners, helpen mee en ondersteunen daar waar nodig.   

Met gepaste trots laten we alvast een impressie van Het Voorthuis zien! De verwachte opening is de tweede helft van 2023 of download de folder van Het Voorthuis.

Impressie Voorthuizen

Wonen in een zorgwoning op een woongroep

Het Voorthuis heeft 36 zorgwoningen (een WLZ-indicatie VV 5 of 7 is vereist) verdeeld over zes woongroepen. De zes woongroepen zijn verdeeld over drie woonlagen in het gebouw. Deze woningen hebben een zit/slaapkamer en eigen badkamer. 

Op de woongroep is een royale, gezellige en gezamenlijke huiskamer. In deze ruimte komen onze bewoners samen om te eten, te drinken, wat te praten, iets gezelligs te doen of televisie te kijken. Ook is er een open keuken met kookeiland waar we met elkaar koken. Veel een-op-een aandacht én nabijheid zijn hier kenmerkend.  

Klik hier voor een schets van een éénkamerappartement.

Wonen in een gekoppelde aanleunwoning

Er zijn in totaal zes gekoppelde aanleunwoningen in het gebouw, verdeeld over zes woongroepen. In deze gekoppelde aanleunwoning kunnen echtparen samen wonen (een van beide heeft dementie en een WLZ-indicatie VV 5). Wonen in deze woning betekent óók dat de bewoner gebruik mag maken van alle zorg en faciliteiten van de woongroep, zoals hierboven beschreven. 

Klik hier voor een schets van tweekamerappartement.

Wonen in een aanleunwoning

Er zijn 18 royale aanleunwoningen. Dit zijn moderne woningen met of zonder zorg en zijn voorzien van de laatste snufjes op woongebied. Deze woning bestaat uit twee kamers. Wonen in een aanleunwoning betekent ook dat u gebruik kunt maken van voorzieningen als het Ontmoetingscentrum dementie, de foyer en fijne tuin. 

Binnen locatie Het Voorthuis doen we er alles aan om echtparen zoveel als mogelijk samen te laten zijn. Ook als er op bepaalde momenten van de dag intensieve zorg nodig is. Of neem bijvoorbeeld een onrustige nacht voor allebei door de onrust van één van beide. Voor de een is er dan een bed op de woongroep waar begeleiding is terwijl de ander rustig kan doorslapen in de eigen woning.  

Er komt nog een aparte woongroep van tien woningen op de begane grond, passend bij het woonzorgconcept maar zonder specifieke zorgvraag.

Meer weten over het unieke woonzorgconcept van Neboplus locatie Het Voorthuis, aanmelden of informatie over de wachtlijst? Neem dan contact op met onze ouderenadviseurs of bel naar 0342 - 411 811.
Inschrijven van alle bovenstaande woningen verloopt via Neboplus.
Volg de bouw van Het Voorthuis op de speciale Facebook-pagina of kijk op https://www.het-voorthuis.nl/