Samen een woonleefgemeenschap vormgeven - project Bloemendal

Hoe ziet de huidige generatie senioren in Barneveld hun toekomstige woonsituatie? In aanmerking genomen dat er een tekort ontstaat aan financiën en personeel in de ouderenzorg? De huidige manier van wonen in woonzorglocaties zoals Neboplus, is in de toekomst onhoudbaar. Dit omdat de komende jaren het aantal ouderen enorm toeneemt, terwijl het aantal werkenden afneemt. Hoe zullen de mensen dan wonen, samenleven en op termijn hun verzorging organiseren?

In de toekomst is er in verzorgingshuizen wellicht alleen nog ruimte voor ‘medisch noodzakelijke zorg’ voor extreem kwetsbare doelgroepen. De overige diensten die nu in de  woonzorglocaties worden aangeboden, zoals wonen, welzijn, huishoudelijke hulp, zullen mensen zelf gaan inkopen. 

Vanuit de gedachte ‘samen kom je verder’ heeft Neboplus in 2023 het initiatief genomen om samen met een groep vitale 65-plussers en een aantal belanghebbenden te gaan bedenken hoe we toekomstbestendige woningen kunnen realiseren in de wijk Bloemendal. We noemden dit proces ‘co-creatie’. Het plan is om tussen de 40 en 60 woningen te bouwen voor 65-plussers die samen een woongemeenschap willen vormen, en naar elkaar willen omzien. Hoe het er allemaal uit komt te zien, en wat er individueel beschikbaar komt of wat gezamenlijk wordt gebruikt, zal vooraf samen worden besloten. Wel wordt er bij de bouw alvast rekening mee gehouden dat er op termijn zorg geleverd moet worden. 

De verwachting is dat de plannen in 2024 verder vorm zullen krijgen.