Algemeen

Neboplus biedt veel vormen van zorg, welzijn, verpleging, behandeling en begeleiding en is altijd afgestemd op de individuele zorgwensen van de cliënt. Hieronder leest u meer over de verschillende vormen.

Wonen met thuiszorg vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW)

De cliënt woont zelfstandig, maar heeft ondersteuning nodig. Dit kan door middel van thuiszorg. Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet (ZVW) en zit in elke basisverzekering. Klik hier voor het overzicht verzekeringen 2023 met wie Neboplus een contract voor thuiszorg heeft afgesloten. Thuiszorg vanuit de ZVW bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, casemanagement dementie en behandeling. De wijkverpleegkundige bespreekt samen met de cliënt welke zorg er nodig is en stelt een zorgplan op.

Onze eigen Behandeldienst kan ingezet worden als aanvulling op de zorg die men via de huisarts krijgt. Neboplus biedt ook palliatieve zorg als u bij ons woont en het levenseinde is nabij.    

Wonen met thuiszorg vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De cliënt is zelfstandig. Naast verpleging en verzorging vanuit de ZVW is er ook woonbegeleiding of huishoudelijke hulp mogelijk met een eigen bijdrage van de cliënt aan de gemeente.

Wonen met zorg vanuit de wet langdurige zorg (WLZ)

Deze indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) en voor deze zorg moet men een eigen bijdrage betalen. Of klik hier voor CAK. Wonen met zorg vanuit de WLZ kan in 2 vormen:

1. Wonen met een volledig pakket thuis (WLZ-VPT) 

Wij bieden de zorg en ondersteuning net als in een zorgcentrum. Een VPT bestaat uit:

 • persoonlijke verzorging en verpleging
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • persoonlijke alarmering
 • WLZ-behandeling
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • hulp bij huishouden
 • maaltijden (eten en drinken, ook tussendoor)
 • logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten
2. Wonen met een modulair pakket thuis (WLZ-MPT)

Met een MPT is het mogelijk om zorg te ontvangen van meerdere zorgaanbieders. Een MPT bestaat uit:

 • persoonlijke verzorging en verpleging
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • hulp bij huishouden (schoonmaak)
 • WLZ-behandeling
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • hulp bij huishouden (schoonmaak)
 • logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten

Veel nuttige informatie vanuit het overkoepelende zorgkantoor is hier te vinden. 

Voor meer informatie over deze vormen van zorg en vragen over de wachtlijst kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Neboplus.

Zorg met verblijf
Woon- en zorgafdeling

Locatie Nebo

Wij bieden verzorgd wonen met (intensieve) begeleiding, verzorging en verpleging wanneer de cliënt niet meer zelfstandig kan wonen. De cliënt heeft dagelijks hulp nodig bij de persoonlijke verzorging en verpleging en heeft een ZZP 4, 5 of 6. Het is 24 uur per dag,  zeven dag per week mogelijk een beroep te doen op zorg en begeleiding.

Kleinschalig wonen

Locaties Nebo en Het Voorthuis (vanaf medio 2023)

De cliënt is afhankelijk van zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en het invullen van de dag vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen. De cliënt heeft een ZZP 5 of 7.

Logeren / mantelzorgondersteuning

Locatie Nebo beschikt over een één-kamer appartement met de nodige voorzieningen op de woon- en zorgafdeling. Het is mogelijk om hier gebruik te maken van logeeropvang. Logeren heeft als doel (tijdelijk) de mantelzorger te ontlasten en even op adem te laten komen.  Logeren bij Nebo is ook mogelijk als mantelzorger van een bewoner, om in de nabijheid te zijn.

Voor het logeren/respijtzorg is een beschikking via de WMO of een WLZ-indicatie 4,5 of 6 nodig of een eigen bijdrage. Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Neboplus.

Dagopvang

Locaties Nebo en Het Voorthuis (speciaal Ontmoetingscentrum dementie)

Nebo beschikt over twee locaties voor dagopvang. Dagopvang is bedoeld als ondersteuning voor ouderen om zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd zorgt dagopvang voor het beleven van een fijne, zinvolle dag. Dagopvang is met name bedoeld voor ouderen die een steuntje in de rug nodig hebben of voor diegene met een vorm van dementie. 

Welke indicatie is nodig?

 • beschikking dagopvang via de WMO
 • WLZ-indicatie 4,5 of 6

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Neboplus.

Behandeldienst

Neboplus heeft een eigen professioneel behandelteam in dienst, bestaande uit twee Specialisten ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist en twee psychologen. Dit draagt bij aan een hoog kwaliteitsniveau en korte lijnen in de afstemming tussen de dagelijkse zorg en medische behandeling.

Met dit team bieden wij de juiste zorg, die volledig is afgestemd op de individuele zorgvragen van de bewoner. Onze Specialisten ouderengeneeskunde en het betrokken team behandelaars zijn gespecialiseerd in complexe, medische zorgvragen die bij het ouder worden ontstaan. Denk aan fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, psycholoog en WZD-functionaris. Ook wanneer iemand (nog) niet woont in een van onze woonzorgcentra bieden wij deze zorg aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Neboplus. Zij kunnen u verder adviseren en in contact brengen met de juiste behandelaar.

Activiteiten

Een goede invulling van de dag maakt het leven fijner en geeft de dagen betekenis. Van gezellig samen koffiedrinken tot creatieve workshops, spelactiviteiten en muzikale optredens. Aandacht voor elkaar, ontmoeten, gezelligheid én persoonlijke begeleiding. Dat vinden wij bij Neboplus belangrijk!   

Een grote rol hierbij is weggelegd voor onze vrijwilligers. Vrijwilligers brengen een drankje rond, helpen bij activiteiten, maken een wandeling of bieden gewoon een fijn luisterend oor, ook ons team Welzijn zet zich hier dagelijks voor in.

Mevrouw Monster vertelt waarom zij zo graag aan activiteiten meedoet. Lees hier het hele interview   

Geestelijke verzorging

Bij Neboplus is een eigen geestelijk verzorger beschikbaar. De geestelijk verzorger begeleidt bewoners bij levens- en zingevingsvragen. Geestelijke verzorging staat voor iedere bewoner en familie open, ongeacht uw levensovertuiging. Naast het verlenen van geestelijke zorg aan bewoners horen het verzorgen van vieringen en het meedenken bij levensvragen er ook bij.

Eten & drinken

Eten is niet alleen een gezellig samenzijn met anderen en een moment van ontmoeting. Verantwoorde voeding is natuurlijk erg belangrijk en zorgt ervoor dat mensen vitaler blijven.

Op locatie Nebo zijn eigen koks in dienst. Zij bereiden met hun team elke dag van de week verse maaltijden voor de bewoners. Daarbij gebruiken ze vaak groenten van het seizoen en werken met regionale producten en leveranciers.

Allergieën, een speciaal dieet of liefhebber van de buitenlandse keuken? Onze keukenbrigade houdt er vanzelfsprekend rekening mee.

In Het Voorthuis is geen restaurant, maar wel een gezellige koffiecorner met een kleine kaart. Bewoners, familie en vrijwilligers, maar ook mensen van buiten zijn altijd welkom om een kop koffie te komen drinken met wat lekkers of aan te schuiven voor een praatje en fijn samen een gezellige tijd door te brengen.

Heeft u iets te vieren? Er zijn genoeg mogelijkheden. Neem contact op met Neboplus.

Verhuisservice

Om u te ontzorgen, biedt Neboplus een verhuisservie aan voor toekomstige bewoners. Afspraken, afhandeling en facturatie worden rechtstreeks door u geregeld via Kattenberg verhuizingen. Meer informatie? Neem contact op met de ouderenadviseurs.