Barneveld, 25 juni 2024

Als specialist ouderengeneeskunde is Simone van Mourik in het bijzonder geïnteresseerd in de mens achter de klacht, het levensverhaal van onze bewoners. Vaak moet een verpleeghuisarts, zoals de specialist ouderengeneeskunde vroeger genoemd werd, een beetje puzzelen om achter de oorzaak van een klacht te komen. De meeste ouderen hebben meerdere aandoeningen en gebruiken verschillende soorten medicijnen. Dat maakt het niet makkelijker om tot een goede diagnose te komen. 

Kwaliteit van leven is uitgangspunt
Voor het behandelteam van Neboplus is het belangrijk om bij bewoners goed te checken wat ze willen bij klachten. “Kwaliteit van leven is het uitgangspunt, daar proberen we bewoners zo veel mogelijk bij te helpen" geeft Simone aan. “Lang niet alle klachten zijn nog te genezen, en dat weten bewoners zelf ook heel goed. Daarom zijn we terughoudend in het laten uitvoeren van allerlei onderzoeken in het ziekenhuis” vult ze aan. Dat is heel belastend en levert vaak weinig op. 

Behandelteam
Momenteel bestaat het behandelteam van Neboplus uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en een verpleegkundig specialist in opleiding. Samen met psychologen, medisch secretaresses en een teamcoördinator vormen ze het behandelteam en verdelen ze het werk op de locaties Nebo en Het Voorthuis. 

Wat doet een specialist ouderenzorg
Simone start haar werkdag meestal met het lezen van mails en de overdracht. Twee keer per week wordt de planning doorgenomen. Op woensdag loopt Simone ‘visites’. Als een bewoner een visite nodig heeft, zet de zorgmedewerker dat in het ECD (elektronisch cliëntendossier). Alle meldingen, klachten, en vragen over medicijnen staan hierin. 

Multi Disciplinair Overleg (MDO) en Zorgleefplangesprek
In ieder geval twee keer per jaar evalueren we samen met iedere bewoner en zijn of haar eerste-contactpersoon de geboden zorg. In deze ‘zorgevaluaties’ worden onder andere afspraken gemaakt over behandeldoelen op het gebied van medische zorg, fysiotherapie, ergotherapie of andere specialismen. Bewoners kunnen voor vragen altijd terecht bij hun contactverzorgende. Zij schakelt het behandelteam in als dat nodig is. 

‘Positieve gezondheid’
Voordat Simone bij Neboplus aan de slag ging, heeft ze meerdere stages doorlopen bij grotere woon-/zorgorganisaties en in ziekenhuizen. “Omdat Neboplus kleinschaliger is, is de sfeer hier intiemer en wordt er intensiever samengewerkt. Bewoners en personeel zijn erg betrokken bij elkaar.” merkt Simone op. Verder is ze blij om te zien dat Neboplus al een flink stuk op weg is in de omslag naar ‘positieve gezondheid’. “Hierbij kijken we wat iemand nog wel kan, en blijven we ons niet blindstaren op het medische stuk,” zegt Simone. Ook is het haar opgevallen dat er zoveel wordt georganiseerd voor de bewoners bij Neboplus. Dat is goed voor de bewoners, ook om eenzaamheid te bestrijden en wat actief te blijven.