Datum november 2023

Onderstaande is een indicatie voor de wachtlijst, voor actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze ouderenadviseurs.

Per kwartaal wordt het overzicht voorzien van geactualiseerde gegevens.
 

Beschikbare woningen

Beschrijving woonvorm

Voor wie

Aantal maanden

Locatie Nebo

Zelfstandige ruime sociale huur appartementen met 3 kamers. 

Direct en overdekt verbonden met het zorgcentrum. 
Zorgverlening vanuit Nebo.

Aantal: 48

Eigen regie

Aanleunwoningen, dicht bij de zorg, voor wie veiligheid en welzijn op prijs stelt. Zorg wordt geleverd door Neboplus. Geschikt om alleen of als echtpaar te wonen.

Ouderen met en zonder zorgvraag wonen bij de aanleunwoningen door elkaar.

Zorg wordt bij deze appartementen gegeven door Neboplus. Behoefte aan nabijheid, veiligheid en welzijn.

Deze woningen zijn geschikt voor:

 • leeftijd 75 jaar en ouder.
 • Ouderen met een zorgindicatie VV4 (WLZ) of met wijkverpleging vanuit de ZvW. Zorgzwaarte weegt mee.
 • Behoefte aan nabijheid, veiligheid en welzijn.
 • Herenigen van de partner met een lichte zorgbehoefte in de buurt van partner die op een zorgafdeling van Neboplus woont.
 • Ouderen met een inkomen binnen de sociale huurwoning grens.

Deze woonvorm is minder geschikt voor:

 • Ouderen met een complexe zorgvraag.
 • Ouderen die de regie aan het verliezen zijn.

36 tot 60 maanden

Locatie het Voorthuis

Zelfstandige sociale huur appartementen met 2 kamers

Beschikbare woningen alleen op etage 1,2 en 3

Zorgverlening vanuit het Voorthuis

Aantal 18

Eigen regie

Aanleunwoningen, dicht bij de zorg, voor wie veiligheid en welzijn op prijs stelt. 

Zorg wordt geleverd door Nebo.  Huisarts is medisch verantwoordelijk. 

Geschikt om alleen of als echtpaar te wonen.

Ouderen met en zonder zorgvraag wonen bij de aanleunwoningen door elkaar. 

Behoefte aan nabijheid, veiligheid en welzijn. 

Deze woningen zijn geschikt voor: 

 • leeftijd 75 jaar en ouder.
 • Ouderen met een zorgindicatie VV4 (WLZ) of met wijkverpleging vanuit de ZvW. Zorgzwaarte weegt mee. 
 • Behoefte aan nabijheid, veiligheid en welzijn. 
 • Herenigen van de partner met een lichte zorgbehoefte  in de buurt van partner die op een zorgafdeling van Neboplus woont. 
 • Ouderen met een inkomen binnen de sociale huurwoning grens. 

Deze woonvorm is minder geschikt voor: 

 • Ouderen met een complexe zorgvraag.
 • Ouderen die de regie aan het verliezen zijn. 

12 - 24  maanden

Locatie het Voorthuis

Gekoppelde aanleunwoningen


Zelfstandige sociale huur appartementen met 2 kamers

Beschikbare woningen alleen op etage 1,2 en 3

Zorgverlening vanuit het Voorthuis

Zorgvorm VPT

Aantal: 6

Eigen regie

Aanleunwoningen, aansluitend op de zorgafdeling dicht bij de zorg, voor wie veiligheid en welzijn op prijs stelt. 

Zorg wordt geleverd door het Voorthuis. 

Geschikt om als echtpaar te wonen met een zorgvraag gericht op dementie

Minimaal 1 oudere heeft een WLZ indicatie nodig 

Huisarts is medisch verantwoordelijk

Deze woningen zijn geschikt voor:

 • echtparen waar 1 van beide en of beide een vorm van dementie heeft
 • WLZ indicatie VV 4, VV 5 of VV 7 noodzakelijk
 • Zorg wordt geboden in een VPT
Beschikbaarheid in overleg

Locatie Nebo

Zorgwoningen

inclusief verblijf en behandeling

Aantal: 57

2-Kamer woning binnen zorgcentrum.

Beschutte en veilige omgeving. Deels zelfstandig, geen behoefte aan groepswonen.

Wonen met de zorg dichtbij in een beschutte omgeving, waarbij veiligheid en welzijn de aandacht krijgt.

Medische zorg valt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

Deze woningen zijn geschikt voor:

 • Ouderen met WLZ indicatie.
 • VV5 zonder WZD
 • VV6

Deze woonvorm is niet of minder geschikt voor:

 • Ouderen met dwaalgedrag;
 • Behoefte aan continu toezicht.

 

 

12 tot 15 maanden

Beschikbare woningen

Beschrijving woonvorm

Voor wie

Aantal maanden

Locatie Nebo

Kleinschalig wonen

Inclusief verblijf en behandeling

4 kleinschalige woongroepen

van 8 bewoners.  

aantal: 32

Iedere bewoner heeft een ruime eigen zit/slaapkamer met eigen badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en keuken. 

In deze groepswoningen wonen acht bewoners. Er is een vast dagritme en de bewoners kunnen meehelpen met koken, huishoudelijke klusjes, etc.  

Medische zorg valt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

Voor wie? 

 • Ouderen met een WLZ indicatie
 • VV5 WZD
 • VV7 WZD

Niet geschikt voor:

 • Ouderen met ernstige gedragsproblematiek.
 • Complexe somatische zorg.

6 tot 12 maanden

Locatie het Voorthuis

Zorgwoning (kleinschalig wonen) 

Inclusief verblijf en behandeling

3 kleinschalige woongroepen van 12 bewoners

Aantal 36

Iedere bewoner heeft een ruime eigen zit/slaapkamer met eigen badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en keuken. 

In deze groepswoningen wonen 12 bewoners. En zijn er 2 huiskamers beschikbaar

Er is een vast dagritme en de bewoners kunnen meehelpen met koken, huishoudelijke klusjes, etc.  

Medische zorg valt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde.

Voor wie? 

 • Ouderen met een WLZ indicatie
 • VV5 WZD
 • VV7 WZD

Niet geschikt voor:

 • Ouderen met ernstige gedragsproblematiek.
 • Complexe somatische zorg.

0 tot 3 maanden

Locatie Nebo

Logeeropvang

aantal: 1

1- Kamer woning binnen zorgcentrum.

Beschutte en veilige omgeving. 

Deels zelfstandig, geen behoefte aan groepswonen. 

Wonen met de zorg dichtbij in een beschutte omgeving, waarbij veiligheid en welzijn de aandacht krijgt. 

Medische zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. 

Voor wie?

Ouderen die wonen in de thuissituatie en zorg ontvangen van mantelzorgers. doel is om de mantelzorgers te ontlasten.

 • Ouderen met een WLZ indicatie. 
 • Ouderen met een WMO beschikking Logeren.

Deze woonvorm is niet of minder geschikt voor:

 • Ouderen met dwaalgedrag. 
 • Ouderen met behoefte aan continu toezicht.

Beschikbaarheid in overleg

.

. . .

Zorgvorm

Wat bieden wij

Voor wie

Wachtlijst

Thuiszorg

Zorg thuis ontvangen in het eigen appartement.

Wij bieden persoonlijke verzorging en verpleging. maar ook casemanagement bij dementie.

Medische zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts

Voor wie?

 • Ouderen die wonen in de aanleunwoningen nabij Neboplus.
 • Ouderen die verzekerd zijn bij VGZ, zilveren kruis, Menzis, DSW.

beschikbaarheid in overleg

Casemanagement dementie

Casemanagement dementie  in de thuissituatie.

Voor wie?

 • cliënten met een vorm van dementie.
 • cliënten die woonachtig zijn in de aanleunwoningen 

Wachtlijst aanwezig

aanmelden via de casemanagers telefoon 06-82457149
Dagopvang

Wij bieden dagopvang aan ouderen op 2 locaties binnen Neboplus.

Er wordt extra ondersteuning en structuur geboden op 1 of meerdere dagen

WMO beschikking:

 • Dagopvang basis en extra

WLZ indicatie

 • Dagopvang basis
 • Dagopvang psychogeriatrisch

Voor wie?

 • Ouderen met een:

       WLZ indicatie

       WMO beschikking

 • Ouderen die zelfstandig wonen en behoefte hebben aan sociale contacten, extra ondersteuning en structuur
Beschikbaarheid in overleg.