Datum: September 2021

Onderstaande is een indicatie voor de wachtlijst, voor actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze ouderenadviseurs. Per kwartaal
wordt het overzicht voorzien van geactualiseerde gegevens.

Wilt u aanmelden? Klik dan hier.

Beschikbare woningen Beschrijving woonvorm Voor wie Aantal maanden

Zelfstandige ruime sociale huur
appartementen met 3 kamers.


Direct en overdekt verbonden met het
zorgcentrum.
Zorgverlening vanuit Neboplus.


Aantal: 53

Eigen regie
Aanleunwoningen, dichtbij de zorg, voor wie veiligheid en welzijn op prijs stelt. Zorg wordt geleverd door Neboplus. Geschikt om alleen of als echtpaar te wonen.

Ouderen met en zonder zorgvraag wonen bij de aanleunwoningen door elkaar.

Zorg wordt bij deze appartementen gegeven door Neboplus.
Behoefte aan nabijheid, veiligheid en
welzijn.

Deze woningen zijn geschikt voor:

 • Ouderen met een zorgindicatie VV4
  (WLZ) of met wijkverpleging vanuit
  de ZvW. Zorgzwaarte weegt mee.
 • Behoefte aan nabijheid, veiligheid
  en welzijn.
 • Herenigen van de partner met een
  lichte zorgbehoefte in de buurt van
  partner die op een zorgafdeling van
  Neboplus woont.
 • Ouderen met een inkomen binnen
  de sociale huurwoning grens.

Deze woonvorm is minder geschikt voor:

 • Ouderen met een complexe
  zorgvraag.
 • Ouderen die de regie aan het
  verliezen zijn.
12 tot 24 maanden

Zorgwoningen


inclusief verblijf en behandeling


Aantal: 42

2-Kamer woning binnen zorgcentrum. Beschutte en veilige omgeving. Deels zelfstandig, geen behoefte aan groepswonen.


Wonen met de zorg dichtbij in een beschutte omgeving, waarbij veiligheid en welzijn de aandacht krijgt.


Medische zorg valt onder verantwoordelijkheid van de specialist
ouderengeneeskunde.

Deze woningen zijn geschikt voor:
 • Ouderen met WLZ indicatie.
 • VV4
 • VV5
 • VV6
Deze woonvorm is niet of minder
geschikt voor:
 • Ouderen met dwaalgedrag
 • Behoefte aan continue toezicht.
3 tot maanden

Zorgwoningen


Inclusief verblijf exclusief behandeling


Aantal: 10

2-Kamer woning binnen zorgcentrum. Beschutte en veilige omgeving. Deels zelfstandig, geen behoefte aan
groepswonen.


Wonen met de zorg dichtbij in een
beschutte omgeving, waarbij veiligheid
en welzijn de aandacht krijgt.


Medische zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

Deze woningen zijn geschikt voor:
 • Ouderen met WLZ indicatie.
 • VV4
 • VV5
 • VV6
Deze woonvorm is niet of minder
geschikt voor:
 • Ouderen met dwaalgedrag
 • Behoefte aan continue toezicht.
6 tot 15 maanden

Kleinschalig wonen


Inclusief verblijf en behandeling
4 kleinschalige woongroepen
van 8 bewoners.


aantal: 32

Iedere bewoner heeft een ruime eigen
zit/slaapkamer met eigen badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en keuken.

In deze groepswoningen wonen acht bewoners.
Er is een vast dagritme en de bewoners
kunnen meehelpen met koken, huishoudelijke klusjes, etc.


Medische zorg valt onder
verantwoordelijkheid van de specialist
ouderengeneeskunde.

Voor wie?
 • Ouderen met een WLZ indicatie
 • VV5 WZD
 • VV7 WZD
Niet geschikt voor:
 • Ouderen met ernstige gedragsproblematiek.
 • Complexe somatische zorg.
3 tot 9 maanden

Logeeropvang


aantal: 1

1- Kamer woning binnen zorgcentrum.
Beschutte en veilige omgeving.
Deels zelfstandig, geen behoefte aan
groepswonen.

Wonen met de zorg dichtbij in een
beschutte omgeving, waarbij veiligheid
en welzijn de aandacht krijgt.


Medische zorg valt onder de
verantwoordelijkheid van de huisarts.

Voor wie?
Ouderen die wonen in de thuissituatie en
zorg ontvangen van mantelzorgers. doel
is om de mantelzorgers te ontlasten.

 • Ouderen met een WLZ indicatie.
 • Ouderen met een WMO beschikking
  Logeren.

Deze woonvorm is niet of minder
geschikt voor:

 • Ouderen met dwaalgedrag.
 • Ouderen met behoefte aan continue
  toezicht.
Beschikbaarheid in overleg