Barneveld, 19 juni 2023 - Neboplus opent dit najaar een nieuwe woonzorglocatie in het prachtige Voorthuizen.
Op deze bijzondere locatie, aan de rand van Voorthuizen, komen verschillende vormen van leven,
wonen én zorg bij elkaar. Samen leven met jong en oud!
In het filmpje zie je hoe we dat gaan doen.

Op maandag 26 juni brengen Tweede Kamerleden Harry Bevers (VVD) en Evert Jan Slootweg (CDA) een werkbezoek aan Neboplus in Barneveld. Deze Kamerleden willen zich goed laten informeren over de transitie in de ouderenzorg. Het is namelijk een flinke uitdaging om die zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Slootweg en Bevers zijn geïnteresseerd in de wijze waarop Neboplus ‘vraagsturing van bewoners & familie’ en bijbehorende ‘toekomstbestendige financiering’ hebben bedacht en aan het invoeren zijn.

Werkbezoek Bevers en Slootweg aan Neboplus3

Beide kamerleden willen daarmee in de politiek een gevolg geven aan de motie van VVD-kamerlid Ockje Tellegen over het zogenaamde Persoons Volgende Bekostiging. Daarvoor vinden zij het belangrijk dat ze zien, horen en beleven hoe de praktijk werkt en wat er in de toekomst nodig is. En Neboplus is al volop met die toekomst bezig.

Woonzorgcentrum Neboplus levert in de regio goede zorg aan zijn bewoners en staat al een aantal jaren in de Top 10 van Zorgkaart Nederland. Dit is onder meer te danken aan het feit dat ze beschikken over voldoende, goed gekwalificeerd personeel en een solide financiële basis. Neboplus is bovendien al jaren geleden begonnen met plannen om ook in de toekomst goede zorg te blijven bieden aan ouderen. Zeker in verband met het ontwikkelen van nieuwe locaties, zoals in Voorthuizen en in de Barneveldse wijk Bloemendal, moest 'vooruit' gedacht worden. Er rezen vragen zoals: “wie komen bij ons wonen, wat is hun zorgvraag, hoe organiseren wij dat, wat heeft ons personeel nodig hoeveel medewerkers zijn voor vraaggestuurde zorg nodig, hoe wordt dat straks gefinancierd en wórdt alle zorg in de nabije toekomst nog wel volledig gefinancierd uit de WLZ en zo nee, wat dan?”

Om ook in de toekomst voor ouderen te kunnen blijven zorgen, zullen af en toe lastige keuzes gemaakt moeten worden. Neboplus is zich daarom, in samenwerking met onder andere Bosscher & de Witte, aan het voorbereiden op die toekomst, waarin wellicht op een andere manier hulp en ondersteuning geboden zal worden. Slootweg en Bevers kunnen tijdens hun werkbezoek zowel de huidige praktijk ervaren, als ook de uitdagingen voor de toekomst geschetst krijgen. Er is een programma voor het bezoek voorbereid waarin gesproken wordt met verschillende zorgverleners, mantelzorgers, managers van de zorg en bedrijfsvoering en de bestuurder. Zij zullen aangeven wat er nodig is voor Neboplus om zich verder te ontwikkelen, zodat er ook in 2040 nog steeds goed kan worden gezorgd voor de ouderen van Barneveld.

 

Op de foto v.l.n.r.  Eunice van Zomeren, bestuurder Neboplus, Willine van Hooidonk, manager Zorg & Welzijn Neboplus, Marina Methorst, teamcoördinator Neboplus, Bastiaan Willekes, maat Bosscher & de Witte, Margriet Beeksma, secretaresse van Harry Bevers, Harry Bevers, Tweede Kamerlid namens VVD, Evert Jan Slootweg, tweede Kamerlid namens CDA 

Jacqueline Joppe

De Raad van Toezicht heeft vanwege het afscheid van Eunice van Zomeren MSc per 27 juni Jacqueline Joppe benoemd als interim bestuurder van Neboplus. Jacqueline Joppe is een ervaren zorgbestuurder. De Raad van Toezicht is inmiddels de procedure opgestart voor de werving van een vaste bestuurder. 

Zoals eerder aangekondigd gaat onze bestuurder, Eunice van Zomeren, ons helaas binnenkort verlaten. 

Daarom zoeken we een nieuwe bestuurder. Wervingsbureau Aardoom & de Jong gaat voor ons op zoek. Ben jij die bestuurder met visie, die weet hoe je samen waarde(n)vol 'wonen en zorg' toekomstbestendig maakt? Heb je visie en voel je goed aan hoe je identiteit, ondernemerschap en mensgericht maatwerk met elkaar verbindt? Neem dan contact op met bureau Aardoom & de Jong. Lees in dit document meer over de inhoud van de functie. 

 

Barneveld - 7 april Eunice van Zomeren heeft aangekondigd dat zij per 1 augustus aanstaande, na precies zeven jaar, afscheid neemt van Neboplus. Van Zomeren geeft aan dat Neboplus een prachtige organisatie is; het gaat goed bij Neboplus en er liggen mooie uitdagingen, zoals de opening van Het Voorthuis in september en de ontwikkeling van een nieuwe locatie in Bloemendal.

De reden voor haar vertrek is, dat ze per 1 september aanstaande theologie gaat studeren, in deeltijd. Daarnaast wordt ze directeur bij Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders die training en begeleiding biedt aan organisaties en bestuurders.

De Raad van Toezicht waardeert de inzet van mevrouw Van Zomeren voor Neboplus zeer. Onder haar gedreven leiding heeft Neboplus een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De voorbereidingen voor de werving van haar opvolging zijn gestart. De nieuwe bestuurder zal Neboplus verder ontwikkelen in de uitdagingen die er op ons afkomen, zodat Neboplus de organisatie blijft die staat voor de kernwaarden ‘samen, waarde(n)vol, ondernemend’.

Eunice van Zomeren apr 2023v2