Mooi nieuws bij de start van dit nieuwe jaar.  Neboplus krijgt opnieuw verlenging van PREZO (= PREstaties in de ZOrg) na een recente eindaudit.

dhr. Gerritsen

 

De bewoners van onze verschillende afdelingen hebben met elkaar deelgenomen aan de kerstvieringen.

Bewoners van Neboplus getrakteerd op een muzikale middag. 

Wat een gezelligheid voor onze bewoners!

Vandaag, vrijdag 17 december, ondertekenden Eunice van Zomeren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Neboplus, Michiel van Renes initiatiefnemer van Kindercentrum Bzzzonder en Marieta Peek-Marlet, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld, de huurovereenkomst van Het Voorthuis in ontmoetingscentrum De Eng in Voorthuizen.