Mooi nieuws bij de start van dit nieuwe jaar.  Neboplus krijgt opnieuw verlenging van PREZO (= PREstaties in de ZOrg) na een recente eindaudit.

dhr. Gerritsen

PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. En Neboplus hecht véél waarde aan kwaliteit. Elke dag opnieuw. 

PREZO focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan cliënten. Voelen zij zich thuis en gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? Het gaat dus om ervaringen van onze bewoners. En ervaringen tellen…