Op maandag 26 juni brengen Tweede Kamerleden Harry Bevers (VVD) en Evert Jan Slootweg (CDA) een werkbezoek aan Neboplus in Barneveld. Deze Kamerleden willen zich goed laten informeren over de transitie in de ouderenzorg. Het is namelijk een flinke uitdaging om die zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Slootweg en Bevers zijn geïnteresseerd in de wijze waarop Neboplus ‘vraagsturing van bewoners & familie’ en bijbehorende ‘toekomstbestendige financiering’ hebben bedacht en aan het invoeren zijn.

Werkbezoek Bevers en Slootweg aan Neboplus3

Beide kamerleden willen daarmee in de politiek een gevolg geven aan de motie van VVD-kamerlid Ockje Tellegen over het zogenaamde Persoons Volgende Bekostiging. Daarvoor vinden zij het belangrijk dat ze zien, horen en beleven hoe de praktijk werkt en wat er in de toekomst nodig is. En Neboplus is al volop met die toekomst bezig.

Woonzorgcentrum Neboplus levert in de regio goede zorg aan zijn bewoners en staat al een aantal jaren in de Top 10 van Zorgkaart Nederland. Dit is onder meer te danken aan het feit dat ze beschikken over voldoende, goed gekwalificeerd personeel en een solide financiële basis. Neboplus is bovendien al jaren geleden begonnen met plannen om ook in de toekomst goede zorg te blijven bieden aan ouderen. Zeker in verband met het ontwikkelen van nieuwe locaties, zoals in Voorthuizen en in de Barneveldse wijk Bloemendal, moest 'vooruit' gedacht worden. Er rezen vragen zoals: “wie komen bij ons wonen, wat is hun zorgvraag, hoe organiseren wij dat, wat heeft ons personeel nodig hoeveel medewerkers zijn voor vraaggestuurde zorg nodig, hoe wordt dat straks gefinancierd en wórdt alle zorg in de nabije toekomst nog wel volledig gefinancierd uit de WLZ en zo nee, wat dan?”

Om ook in de toekomst voor ouderen te kunnen blijven zorgen, zullen af en toe lastige keuzes gemaakt moeten worden. Neboplus is zich daarom, in samenwerking met onder andere Bosscher & de Witte, aan het voorbereiden op die toekomst, waarin wellicht op een andere manier hulp en ondersteuning geboden zal worden. Slootweg en Bevers kunnen tijdens hun werkbezoek zowel de huidige praktijk ervaren, als ook de uitdagingen voor de toekomst geschetst krijgen. Er is een programma voor het bezoek voorbereid waarin gesproken wordt met verschillende zorgverleners, mantelzorgers, managers van de zorg en bedrijfsvoering en de bestuurder. Zij zullen aangeven wat er nodig is voor Neboplus om zich verder te ontwikkelen, zodat er ook in 2040 nog steeds goed kan worden gezorgd voor de ouderen van Barneveld.

 

Op de foto v.l.n.r.  Eunice van Zomeren, bestuurder Neboplus, Willine van Hooidonk, manager Zorg & Welzijn Neboplus, Marina Methorst, teamcoördinator Neboplus, Bastiaan Willekes, maat Bosscher & de Witte, Margriet Beeksma, secretaresse van Harry Bevers, Harry Bevers, Tweede Kamerlid namens VVD, Evert Jan Slootweg, tweede Kamerlid namens CDA