Op vrijdagochtend 10 november was Mirjam Bikker, lijsttrekker van de ChristenUnie, op werkbezoek bij Neboplus in Barneveld. Om 8 uur had zij eerst een gesprek met het RTL Nieuws in verband met het item ‘De Lijsttrekkers’. Aansluitend schoof ze aan voor het Rondetafelgesprek in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Andere deelnemers aan dit Rondetafelgesprek zijn bewoners van woonzorglocatie Nebo in Barneveld, een aantal van hun mantelzorgers en zorgmedewerkers. Ook Henk Wiesenekker, fractievoorzitter van ChristenUnie Barneveld en Willine van Hooidonk, manager Zorg en Welzijn bij Neboplus deden mee aan het gesprek. 

Familieparticipatie is een begrip dat steeds vaker terugkomt als wordt gezocht naar een oplossing voor de personeelstekorten in de zorg. Met familieparticipatie wordt de zorg en ondersteuning bedoeld die partners, kinderen, andere familieleden of vrienden verlenen aan hun partner, ouder of vriend. 

Ook bij Neboplus wordt de inzet van mantelzorg gestimuleerd. Neboplus doet dit echter niet vanuit personeelsschaarste, maar benadrukt de waarde ‘Samen van betekenis zijn voor elkaar’. Iedereen beseft dat het geven van mantelzorg tijd en energie kost. Daar staat tegenover dat de zorg en aandacht die wordt besteed aan een geliefde, heel veel voldoening oplevert. “Dat is niet in tijd of geld uit te drukken”, zo benadrukt een mantelzorger tijdens het gesprek. Neboplus werkt vanuit de visie dat mantelzorg voor zowel de gever als de ontvanger waardevol is. 

Gedurende het Rondetafelgesprek werd benadrukt dat mantelzorg niet de professionele zorg kan overnemen. Soms zet dat te veel druk op relaties. Mirjam Bikker: “Daarom hebben we onlangs het Meldpunt Mantelzorg opgericht. Daar kunnen mantelzorgers aangeven waar ze tegenaan lopen.” Alle aanwezigen zijn het erover eens dat ook ouderen bij de maatschappij horen en ertoe doen. Samen leven betekent ook: voor elkaar zorgen, op basis van gelijkwaardigheid. 

Naast de serieuze inhoud, werd ook regelmatig hartelijk gelachen. Mirjam Bikker bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng en riep ze op om ideeën en suggesties te blijven delen. 

Rondetafel 1 kleiner