De bewoners van onze verschillende afdelingen hebben met elkaar deelgenomen aan de kerstvieringen.
Er werd gelezen uit de bijbel, geluisterd naar een kerstverhaal en met elkaar werd gezongen onder muzikale begeleiding van collega Marina en dhr. Mulder.
 
kersviering 2 verkleind  
 
kersviering 1 verkleind