EERSTE PAAL IN BOUWGROND HET VOORTHUIS  

Vandaag, 6 december 2021, is de eerste paal geslagen op het bouwrijpe terrein in de wijk Holzenbosch in Voorthuizen. Hiermee is de grootschalige nieuwbouw van het woonzorgcomplex Het Voorthuis officieel gestart. De verwachte oplevering van Het Voorthuis is in de tweede helft van 2023. 

Het Voorthuis staat voor een unieke samenwerking tussen Woningstichting Barneveld, Neboplus en Kindercentrum Bzzzonder. Op deze locatie komen verschillende vormen van wonen en zorg samen onder één dak. En ook meerdere meerdere generaties, tussen de 0 en 100 jaar. De drie partijen geloven dat jong en oud elkaar nodig hebben om tot bloei te komen.

Verschillende doelgroepen 

Het moderne complex biedt straks verschillende woonoplossingen met in totaal 70 woningen voor verschillende doelgroepen, een kinderopvang en een Ontmoetingscentrum dementie. Er komen 36 zorgwoningen, zes gekoppelde aanleunwoningen (voor echtparen waarvan een van beide bewoners dementie heeft), 18 aanleunwoningen en er is ruimte voor een aparte woongroep van 10 woningen. 

Dankbaar en blij 

Voor de kerst ondertekenen de drie partijen de huurovereenkomst. Marieta Peek-Marlet, directeur-bestuurder Woningstichting Barneveld is enthousiast: “Ik ben er trots op dat de bouw nu daadwerkelijk van start is gegaan. Op deze mooie centrale plek in Voorthuizen verhuren wij straks 34 (aanleun)woningen: tweekamerappartementen die bijzonder geschikt zijn voor echtparen, om er samen te blijven wonen, ook als zorg of ondersteuning nodig is. En dat in een prachtige woon- en leefomgeving, waar ‘jong en oud ontmoeten elkaar’ centraal staat.” Eunice van Zomeren, bestuurder Neboplus: “Wat zijn we dankbaar en blij dat deze mijlpaal nu letterlijk bereikt is. Een droom van Neboplus wordt werkelijkheid: mooie ruime huisvesting voor ouderen op een prachtige plek in Voorthuizen. We zien er naar uit om ook ‘Voorthuizenaren’ te worden! Michiel van Rennes, initiatiefnemer Kindercentrum Bzzzonder vult aan: “Wat een mijlpaal. Letterlijk en figuurlijk. De eerste paal gaat de grond in, terwijl een gedeelte van de kinderen die we straks gaan opvangen nog niet eens geboren is. Er gaat straks van alles groeien. Waaronder onze kinderen op het kinderdagverblijf of de bso, maar ook relaties tussen jong en oud. En natuurlijk groente, fruit, bloemen planten in de gezamenlijke tuin. We zijn in blijde verwachting van dit prachtige project.”