In totaal hebben dertien Helpenden bij Neboplus recent een prachtig certificaat Helpende Plus ontvangen tijdens een feestelijke bijeenkomst. In samenwerking met het Hoornbeeck college heeft de groep maandenlang een lesprogramma gevolgd, waarin ze als Helpende zijn toegerust met meer kennis en vaardigheden om hen nog meer in hun kracht te zetten in de belangrijke rol die zij spelen in de zorg voor onze bewoners. 

 Helpende plus voor website juli

Ontwikkelingen in de zorg en toename van toenemende complexiteit van de zorgvraag hebben landelijk geleid tot de ontwikkeling van dit keuzedeel. “Neboplus vindt het belangrijk medewerkers mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling te bieden en ook te ondersteunen met scholing die helpt de zorg voor de bewoners goed uit te kunnen voeren. In het keuzedeel is onder andere aandacht geweest voor het toedienen van medicatie, het signaleren en observeren van afwijkingen en hoe hiermee om te gaan en het handelen in crisissituaties”, aldus opleidingscoördinator Anne-Marije Dijkman van Neboplus.Bijkomend voordeel is de mogelijkheid om door te kunnen stromen naar de opleiding voor Verzorgende-IG.