Jaarlijks laat Neboplus de tevredenheid van zijn cliënten onderzoeken. We zijn er trots op en dankbaar voor dat we er ook dit jaar in geslaagd zijn om onze bewoners en cliënten tot volle tevredenheid zorg te bieden. Op locatie Nebo scoorden zowel de zorgafdelingen als ook kleinschalig wonen een 8,5. Onze thuiszorg werd zelfs gewaardeerd met een 9,3. Hieronder delen we graag enkele quotes uit het onderzoek: 

Afbeelding2     Afbeelding6

Afbeelding7   Afbeelding3

Barneveld, 19 juni 2023 - Neboplus opent dit najaar een nieuwe woonzorglocatie in het prachtige Voorthuizen.
Op deze bijzondere locatie, aan de rand van Voorthuizen, komen verschillende vormen van leven,
wonen én zorg bij elkaar. Samen leven met jong en oud!
In het filmpje zie je hoe we dat gaan doen.

Barneveld, 27 juli 2023 - We zijn blij te kunnen meedelen dat Irna Hoiting per 1 november is benoemd als bestuurder van Neboplus. Met Irna Hoiting krijgen we een bestuurder in huis, die haar sporen heeft verdiend heeft als directeur bij verschillende zorgorganisaties in het land.  

“Een ondernemende organisatie met warme professionele zorg, zo staat Neboplus bekend in Barneveld en omgeving. Ik kijk ernaar uit om met de collega’s van Neboplus hier een bijdrage aan te leveren, in een zorgwereld waar we veel uitdagingen tegenkomen” aldus Irna Hoiting. 

Jacqueline Joppe zal tot 1 november als interim-bestuurder aanblijven en daarna het stokje overdragen aan Irna. 

 Irna Hoiting Neboplus 2

 

Op maandag 26 juni brengen Tweede Kamerleden Harry Bevers (VVD) en Evert Jan Slootweg (CDA) een werkbezoek aan Neboplus in Barneveld. Deze Kamerleden willen zich goed laten informeren over de transitie in de ouderenzorg. Het is namelijk een flinke uitdaging om die zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Slootweg en Bevers zijn geïnteresseerd in de wijze waarop Neboplus ‘vraagsturing van bewoners & familie’ en bijbehorende ‘toekomstbestendige financiering’ hebben bedacht en aan het invoeren zijn.

Werkbezoek Bevers en Slootweg aan Neboplus3

Beide kamerleden willen daarmee in de politiek een gevolg geven aan de motie van VVD-kamerlid Ockje Tellegen over het zogenaamde Persoons Volgende Bekostiging. Daarvoor vinden zij het belangrijk dat ze zien, horen en beleven hoe de praktijk werkt en wat er in de toekomst nodig is. En Neboplus is al volop met die toekomst bezig.

Woonzorgcentrum Neboplus levert in de regio goede zorg aan zijn bewoners en staat al een aantal jaren in de Top 10 van Zorgkaart Nederland. Dit is onder meer te danken aan het feit dat ze beschikken over voldoende, goed gekwalificeerd personeel en een solide financiële basis. Neboplus is bovendien al jaren geleden begonnen met plannen om ook in de toekomst goede zorg te blijven bieden aan ouderen. Zeker in verband met het ontwikkelen van nieuwe locaties, zoals in Voorthuizen en in de Barneveldse wijk Bloemendal, moest 'vooruit' gedacht worden. Er rezen vragen zoals: “wie komen bij ons wonen, wat is hun zorgvraag, hoe organiseren wij dat, wat heeft ons personeel nodig hoeveel medewerkers zijn voor vraaggestuurde zorg nodig, hoe wordt dat straks gefinancierd en wórdt alle zorg in de nabije toekomst nog wel volledig gefinancierd uit de WLZ en zo nee, wat dan?”

Om ook in de toekomst voor ouderen te kunnen blijven zorgen, zullen af en toe lastige keuzes gemaakt moeten worden. Neboplus is zich daarom, in samenwerking met onder andere Bosscher & de Witte, aan het voorbereiden op die toekomst, waarin wellicht op een andere manier hulp en ondersteuning geboden zal worden. Slootweg en Bevers kunnen tijdens hun werkbezoek zowel de huidige praktijk ervaren, als ook de uitdagingen voor de toekomst geschetst krijgen. Er is een programma voor het bezoek voorbereid waarin gesproken wordt met verschillende zorgverleners, mantelzorgers, managers van de zorg en bedrijfsvoering en de bestuurder. Zij zullen aangeven wat er nodig is voor Neboplus om zich verder te ontwikkelen, zodat er ook in 2040 nog steeds goed kan worden gezorgd voor de ouderen van Barneveld.

 

Op de foto v.l.n.r.  Eunice van Zomeren, bestuurder Neboplus, Willine van Hooidonk, manager Zorg & Welzijn Neboplus, Marina Methorst, teamcoördinator Neboplus, Bastiaan Willekes, maat Bosscher & de Witte, Margriet Beeksma, secretaresse van Harry Bevers, Harry Bevers, Tweede Kamerlid namens VVD, Evert Jan Slootweg, tweede Kamerlid namens CDA 

Jacqueline Joppe

De Raad van Toezicht heeft vanwege het afscheid van Eunice van Zomeren MSc per 27 juni Jacqueline Joppe benoemd als interim bestuurder van Neboplus. Jacqueline Joppe is een ervaren zorgbestuurder. De Raad van Toezicht is inmiddels de procedure opgestart voor de werving van een vaste bestuurder.